Ekoloji ve Çevre

Ekoloji ve Çevre
Ekoloji (Çevrebilim); canlılarla çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Yunanca oikos (konut) ve logy (bilim) sözcüklerinden türemiştir. Önceleri canlıların yaşadıkları çevrelerin özelliklerini, iklim ve toprağı inceleyip çevreyi fiziksel olarak tanıtırken sonraları canlı ve çevresiyle ilişkileri bu bilim dalının inceleme alanına girdi. Organizmaların yaşadıkları çevredeki gereksinimleri, davranış ve tepkileri de araştırma konusu oldu. Doğanın yapı ve işlevini araştıran bilim olarak da tanımlanabilen çevrebilim, bir doğa bilimi olup botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, toprak, jeoloji ve jeomorfoloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji bilim dallarıyla ilişkilidir.

1415036_10201133480754555_270423223_o

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.