Lisanslarımız

Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma Çevre İzin ve Lisans Belgemiz:

 

Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgemiz: